Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Zaawansowane techniki grafiki komputerowej (S2)

Tematyka wykładów:

 1. System grafiki komputerowej (światło -> materiał -> percepcja obrazu)
 2. Synteza obrazów metodą śledzenia promieni (pdf)
  • Algorytm ray tracingu (rekurencyjne śledzenie promieni pierwotnych i wtórnych, testowanie widoczności, wyznaczanie cieni).
  • Obliczanie promieni pierwotnych.
  • Obliczanie przecięć.
  • Równanie oświetlenia.
  • Teksturowanie.
  • Obliczanie promieni wtórnych (odbitych i załamanych).
  • Podziały przestrzeni (jednorodny podział przestrzeni, algorytm 3DDDA).
  • Antyaliasing.
 3. Techniki syntezy obrazów uwzględniające oświetlenie globalne (pdf)(pdf)
  • Metoda energetyczna (ang. radiosity).
  • Metoda map fotonowych (ang. photon mapping).
  • Metoda śledzenia rozproszonych promieni (ang. distributed ray tracing).
  • Metoda śledzenia ścieżek (ang. path tracing).
  • Metoda tworzenia wirtualnych źródeł światła (ang. instant radiosity).
 4. Układ wzrokowy człowieka (pdf)
  • Budowa oka (siatkówka, rodzaje i rozmieszczenie komórek światłoczułych, rola źrenicy, funkcje rogówki i soczewki).
  • Wstępna analiza sygnału na siatkówce (funkcje komórek nerwowych).
  • Widzenie centralne i peryferyjne.
  • Zakres czułości na zmianę jasności (widzenie skotopowe, mezotopowe i fotopowe).
  • Zmiana czułości w zależności od częstotliwości fali świetlnej.
 5. Fotometryczna reprezentacja obrazu (pdf)(pdf)(pdf)
  • Obraz w rozumieniu teorii sygnałów
  • Jasność (jednostki radiometryczne i fotometryczne).
  • Kolor
   • Widmowy rozkład energetyczny.
   • Metameryzm.
   • Przestrzeń kolorów XYZ.
   • Wykres chromatyczności.
   • Gama barw.
   • Punkt bieli.
   • Przestrzeń kolorów sRGB.
  • Zakres dynamiki jasności (obrazy HDR).
 6. Wyświetlanie obrazów (pdf)
  • Obraz rastrowy (integracja, próbkowanie, kwantyzacja).
  • Rekonstrukcja obrazu i aliasing.
  • Wyświetlanie obrazu na monitorze (budowa wyświetlacza).
  • Profile kolorów (kolory podstawowe, punkt bieli, korekcja gamma).
 7. Percepcja obrazów (pdf)
  • Progowa czułość na kontrast (funkcja TVI).
  • Progowa rozdzielczość widzenia (funkcja CSF).
  • Maladaptacja w widzeniu ponadprogowym.
  • Iluzje optyczne (fizjologiczne, percepcyjne, właściwe optyczne).
  • Porównywanie obrazów (MSE, SSIM, HDRVDP).
  • Adaptacja do jasności
   • Zmiana rozdzielczości.
   • Zmiany w percepcji kolorów.
   • Lokalna zmiana kontrastów.
   • Przebieg adaptacji w czasie.
 8. Techniki percepcyjne (pdf)(pdf)
  • Mapowanie tonów (operator liniowy, gamma, zachowujący widzenie kontrastów, dopasowanie histogramu, fotograficzny globalny i lokalny (funkcja sigmoidalna)).
  • Antyaliasing.
  • Model adaptacji do jasności.
  • Rendering uwzględniający kierunek patrzenia.

Projekt:

Implementacja programu do syntezy obrazów metodą śledzenia: śledzenie promieni pierwotnych oraz wtórnych odbitych i załamanych na powierzchni, obiekty kule oraz trójkąty, teksturowanie, przyśpieszanie obliczeń metodą jednorodnego podziału przestrzeni, antyaliasing (supersampling).

1. Implementacja operacji macierzowo-wektorowych (przykladowy projekt).

Operacje stosowane w raytracerze: dodawanie i odejmowanie wektorów, iloczyn skalarny i wektorowy, obliczanie długości wektora, mnożenie wektora przez liczbę, kopiowanie wektora, normalizacja wektora, mnożenie macierzy 3×3 razy wektor 3×1.

2. Zapis danych obrazu do pliku. Korekcja gamma.

3. Obiektowa struktura ray tracera (raytracer.hscene_simple.txtimage_simple.png).

4. Obliczanie kierunku promienia pierwotnego.

5. Obliczanie przecięć (kula, trójkąt, obliczanie wektorów normalnych).

6. Równanie oświetlenia (wyznaczanie cieni).

7. Rekurencyjne śledzenie promieni odbitych od obiektów (scene_trian.txtscene_trian.png).

8. Wczytywanie sceny z plików zewnętrznych.

9. Tekturowanie.

10. Implementacja algorytmu jednorodnego podziału przestrzeni.

11. Implementacja ray castera w OpenCL (openCL_ray_tracer.zip).