Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Zaawansowane programowanie gier komputerowych (S2)

Tematyka wykładów:

 1. Wyświetlanie obrazów rastrowych (pdf)(pdf)
  • Budowa i charakterystyka wyświetlaczy rastrowych.
  • Budowa karty graficznej, procesor GPU.
  • Próbkowanie, integracja i kwantyzacja sygnału dwuwymiarowego.
  • Rekonstrukcja i wyświetlanie obrazu.
  • Aliasing i antyaliasing.
  • Korekcja gamma.
  • Kalibracja kolorów (profile kolorów i CMS, SPD, metameryzm, kolorymetria, przestrzenie barw CIE RGB, CIE XYZ, wykresy dopasowania barw, wykres chromatyczności, gama barw, punkt bieli)
 2. System graficzny czasu rzeczywistego (pdfpdfpdf):
  • Reprezentacja sceny.
  • Operacje wektorowo-macierzowe.
  • Transformacje geometrii (macierze modelu, widoku i rzutowania, clipping).
  • Rasteryzacja.
  • Równanie oświetlenia.
  • Teksturowanie.
 3. Model oświetlenia (pdf)
  • Źródła światła, materiały i sensory
  • Funkcja BRDF
  • Równanie oświetlenia
  • Funkcja odbicia Fresnela
  • Pojęcia radiancjii i irradiancji
  • Model oświetlenia lokalnego i globalnego
 4. Techniki syntezy wybranych efektów graficznych
  • Przesłanianie środowiska (ang. Ambient Occlusion, Screen Space Ambient Occlusion (pdf)
  • Głębia ostrości (pdf)

 Litaratura:

 • Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffman, Real-Time Rendering (3rd edition), A K Peters, 2008.

Laboriatoria:

 1. Omówienie struktury programu wzorcowego, środowisko IDE, repozytorium SVN.
 2. Obliczenia wektorowo/macierzowe (biblioteka GLM).
 3. Reprezentacja obiektów geometrycznych (biblioteka ASSIMP)(teaPot.ASE).
 4. Cieniowanie Phonga – programowanie shaderów.
 5. Interfejs użytkownika, sterowanie grą.
 6. Mechanika gry.
 7. Tworzenie planszy.
 8. Kolizje.

Programy wzorcowe: glgame4_tmoglgame4

Zaliczenie lab. odbywa się na podstawie prototypowej gry z funkcjonalnościmi opisanymi w zakresie laboratoriów.