Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Gry komputerowe (S1)

Tematyka wykładów:

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z tworzeniem gier komputerowych (pdf):
  • Praca w GameDev’ie.
  • Metodologie tworzenia gier (Scrum lub Gantt).
  • Etapy powstawania gry – od wizji po produkt.
 • Wstęp do projektowania gier (pdf):
  • Jak poprawnie skonstruować poziom w grze?
  • Kreowania zaangażowania gracza.
  • Definiowanie celów gry.
 • Dane wejściowe do systemów renderingu: Scena  (pdf)
  • Wielokątowa reprezentacja obiektów.
  • Kolory powierzchni i tekstury.
  • Źródła światła.
  • Model kamery.
 • Potok renderingu (pdf,pdf):
  • Przekształcenia macierzowo-wektorowe.
  • Transformacje geometryczne.
  • Rzutowanie.
  • Rasteryzacja.
  • Obliczanie przesłaniania.
 • Model oświetlenia (pdf,pdf):
  • Oświetlenie lokalne i globalne.
  • Równanie oświetlenia.
  • Teksturowanie.
 • Wyświetlanie obrazów (pdf,pdf):
  • Działanie wyświetlacza LCD (www).
  • Gama barw i profile kolorów (www, www).
  • Kodowanie gamma (www).
  • Operatory tonów (www).
  • Przestrzenna i temporalna rozdzielczość obrazów (www).

Literatura

 • Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffman, Real-Time Rendering (3rd edition), A K Peters, 2008.
 • Ganovelli, Fabio, Massimiliano Corsini, Sumanta Pattanaik, and Marco Di Benedetto. Introduction to computer graphics: a practical learning approach. CRC Press, 2014.