Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Gry komputerowe

Tematyka wykładów:

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z tworzeniem gier komputerowych
  • Praca w GameDev’ie.
  • Metodologie tworzenia gier (Scrum lub Gantt).
  • Etapy powstawania gry – od wizji po produkt.
 • Potok renderingu w systemach graficznych czasu rzeczywistego:
  • Transformacje geometryczne.
  • Rzutowanie.
  • Rasteryzacja.
  • Obliczanie przesłaniania (bufor Z).
 • Model oświetlenia (pdf,pdf):
  • Oświetlenie lokalne i globalne.
  • Równanie oświetlenia.
  • Teksturowanie.
 • Wybrane techniki renderingu stosowane w grach komputerowych:
  • Techniki renderingu modelującego fizyczne aspekty dystrybucji światła (Physically Based Rendering).
  •  Aproksymacja oświetlenia globalnego techniką Voxel Global Illumination.
  • Aproksymacja oświetlenia globalnego techniką Screen-Space Ambient Occlusion.
  • Metoda Radiosity w czasie rzeczywistym (Enlighten).
  • Techniki Displacement Mapping i Normal Mapping.
  • Synteza głębi ostrości.
  • Techniki antyaliasingu.
 • Wstęp do projektowania gier:
  • Jak poprawnie skonstruować poziom w grze?
  • Kreowania zaangażowania gracza.
  • Definiowanie celów gry.

Literatura

 • Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffman, Real-Time Rendering (3rd edition), A K Peters, 2008.