Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Fotografia HDR (S1,N1)

Tematyka wykładów:

 • Wyświetlanie zdjęć cyfrowych – profile kolorów (pdf)
  • Profil koloru sRGB (punkt bieli, kolory podstawowe, korekcja gamma).
  • Przestrzenie barw CIE RGB oraz XYZ (funkcje dopasowania koloru).
  • Wykres chromatyczności, gama barw.
  • Punkt bieli.
  • System zarządzania kolorami (CMS).
  • Korekcja gamma.
 • Technologie stosowane w fotografii cyfrowej (pdf)
  • Potok fotografowania.
  • Zasada działania lustrzanki (aparat SLR).
  • Przesłona (pojęcia dużej/małej przesłona, F-number, F-stop, efekty optyczne zależne od przesłony (głębia ostrości)).
  • Migawka (rodzaje migawek, czasy ekspozycji, efekty optyczne zależne od czasu ekspozycji).
  • Matryce światłoczułe (budowa i rodzaje, pojęcie czułości sensora).
  • Swiatłomierze.
  • Obiektywy.
 • Fizyczne i technologiczne aspekty procesu fotografowania (pdf)
  • Ekspozycja (pojęcie okna ekspozycji, obliczanie wartości ekspozycji, standard APEX).
  • Cechy obiektywów (winietowanie, aberracja sferyczna, aberracja chromatyczna, astygmatyzm, coma, aberracje symetryczne).
  • Matryce światłoczułe (CFA, algorytmy demosaicingu, wzór Bayer’a).
  • Szum (rodzaje szumu (ang. photon shot noise, reset noise, fixed pattern noise, durk current noise, transfer noise, quantization noise), zależność szumu i wielkości matrycy).
  • Rozdzielczość obiektywów (pojęcie MTF (ang. Modulation Transfer Function)).
 • Technologia HDRI (ang. High Dynamic Range Imaging) (pdf, pdf, pdf)
  • Definicja obrazu HDR (pojęcie zakresu dynamiki jasności).
  • Wyświetlacze HDR.
  • Kamery HDR.
  • Tworzenie obrazów HDR
  • Tworzenie obrazów HDR poprzez składanie sekwencji obrazów LDR.
  • Wyznaczanie funkcji odpowiedzi.
  • Uwzględnianie błędów pomiaru (szumu).
  • Przesunięcia, duchy, flary.
  • Formaty HDR (struktura formatów Radiance RGBE i OpenEXR).
  • Operatory tonów (clamping, kompresja liniowa, gamma, logarytmiczna, lokalny i globalny operator fotograficzny).

Literatura

 1. Christian Bloch, Technika HDRI w fotografii, HELION, 2010
 2. Erick Reinhard, Wolfgang Heidrich, Paul Debevec, Sumanta Pattanaik, Greg Ward, Karol Myszkowski, High dynamic range imaging: acquisition, display, and image-based lighting, Morgan Kaufmann, 2010
 3. Digital Photography Review, http://www.dpreview.com
 4. ClarkVision,  http://www.clarkvision.com/articles/index.html

Laboratoria:

 1. Kodowanie i kompresja gamma. Wykorzystanie miernika luminancji do kalibracji monitora. Korekcja gamma zgodna z profilem sRGB.
 2. Profile kolorów (profil_koloru.zip). Wykorzystanie kolorymetru do pomiaru punktu bieli i składowych kolorów podstawowych.
 3. Wyświetlanie i kompresja tonów obrazów HDR (cadik-desk.hdrelk.hdr).
 4. Składanie obrazu HDR ze zdjęć o różnych ekspozycjach (lampicka_seq.zip).
 5. Wykonanie autorskich zdjęć HDR.
 6. Pomiar funkcji odpowiedzi aparatu.
 7. Profile koloru i balans bieli (AdobeRGB1998.iccadobe_rdm.icc).

Wykonanie serii zdjęć o tematyce “Zwięrzęta w mieście”. Proszę o wykorzystanie  charakterystycznych zjawisk optycznych takich, jak głębia ostrości, rozmycie ruchu, zdjęcia o krótkim czasie naświetlania (“zatrzymanie ruchu”), zdjęcia o długim czasie naświetlania (“zdjęcia w nocy”), makrofotografia, różne kompozycje zdjęcia, itp. Ze wszystkich wykonanych zdjęć proszę wybrać maksymalnie 5 fotografii. Będą one prezentowane na zajęciach.