Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Prace dyplomowe

Propozycje tematów prac dyplomowych (termin złożenia: do końca stycznia 2020)

Kalibracja eye trackera wykorzystująca charakterystyczne cechy obrazu

Eye tracker jest urządzeniem, które wskazuje punkt, na który patrzy obserwator. Działanie urządzenia polega na rejestracji obrazu oka za pomocą kamery, odnalezieniu na tym obrazie położenia środka źrenicy oraz mapowaniu tego położenia na obraz, na który patrzy obserwator. Do prawidłowego działania eye trackera wymagana jest kalibracja tego urządzenia definiująca transformację pomiędzy obrazem z kamery i obrazem, na który patrzy człowiek. Celem pracy jest opracowanie oraz implementacja techniki kalibracji polegającej na obserwacji charakterystycznego punku zidentyfikowanego na obrazie.

Wykorzystanie uczenia maszynowego do identyfikacji deszczu na szybie samochodu

Działanie czujników deszczu w samochodach oparte jest na wykorzystaniu czujników ultradźwiękowych, których możliwości detekcji ograniczone są czynnikami fizycznymi. Lepszym rozwiązaniem jest identyfikacja deszczu na obrazie rejestrowanym przez kamerę. Stabilność takiego rozwiązanie wymaga odfiltrowania istotnych danych od pozostałych treści. W pracy do celów filtracji wykorzystane zostaną techniki uczenia maszynowego.

————

Wzór formatowania pracy dyplomowej (latex).

Tematy prac inżynierskich (obrony w lutym 2019)

Proponowane przez ze mnie tematy pracy dyplomowych dotyczą zagadnień:

 1. Implementacja oprogramowania gry komputerowej.
 2. Tworzenie stron internetowych z elementami grafiki dwu- i trójwymiarowej.
 3. Analiza wydruków z drukarek3D.
 4. Przetwarzanie zdjęć cyfrowych.
 5. Analiza obrazów cyfrowych z zastosowaniem systemów sztucznej inteligencji (sieci neuronowych).

Ostateczny temat procy inżynierskiej ustalany jest w czasie spotkania ze studentem.

Etapy złożenia pracy dyplomowej:

 1. Z Dziekanatu pobrać druk przyjęcia pracy i dopuszczenia do obrony.
 2. Wydrukować pracę w trzech egzemplarzach, dwa oprawić twardą okładką, jeden egzemplarz miękką okładką.
 3. Do dwóch egzemplarzy prac w twardej oprawie dodać płytę CD z nagranymi wszystkimi materiałami związanymi z pracą (tekst w pdf, latex, kody wykonywalne i źródła programów, artykuły referencyjne, zasoby, itp.). Dziekanat wymaga dodatkowej płyty z pracą w zakodowanym pdf’ie – proszę dowiadywać się szczegółów na ten temat w Dziekanacie.
 4. Przynieść druk z p.1 oraz wydruki pracy do promotora.
 5. Promotor podpisuje druk co jest najważniejszym dokumentem stwierdzającym zakończenie pracy.
 6. Przekazać podpisany druk wraz z wydrukami pracy do Dziekanatu. Dziekanat na miejscu zwróci dwa egzemplarze pracy w twardych oprawach oraz dwa formularze recenzji (dla promotora i recenzenta).
 7. Prace oraz formularze zanieść do promotora.

Opisany plan postępowania jest praktyczną realizacją procedury warunkowanej odpowiednimi przepisami. Proszę skontaktować się z Dziekanatem u celu upewnienia się czy plan jest prawidłowy oraz jakie dokumenty są jeszcze wymagane do, aby dyplomant został dopuszczony do obrony.

Obrona pracy dyplomowej

Organizacją obrony zajmuje się sekretarz egzaminów dyplomowych. Proszę zwracać się bezpośrednio do sekretarze w celu uzyskania wszelkich informacji na temat obrony. O tym kto jest sekretarzem obrony można dowiedzieć się w sekretariacie własnej Katedry.