Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Prace dyplomowe

Wzór formatowania pracy dyplomowej (latex).

Etapy złożenia pracy dyplomowej:

  1. Z Dziekanatu pobrać druk przyjęcia pracy i dopuszczenia do obrony.
  2. Wydrukować pracę w trzech egzemplarzach, dwa oprawić twardą okładką, jeden egzemplarz miękką okładką.
  3. Do dwóch egzemplarzy prac w twardej oprawie dodać płytę CD z nagranymi wszystkimi materiałami związanymi z pracą (tekst w pdf, latex, kody wykonywalne i źródła programów, artykuły referencyjne, zasoby, itp.). Dziekanat wymaga dodatkowej płyty z pracą w zakodowanym pdf’ie – proszę dowiadywać się szczegółów na ten temat w Dziekanacie.
  4. Przynieść druk z p.1 oraz wydruki pracy do promotora.
  5. Promotor podpisuje druk co jest najważniejszym dokumentem stwierdzającym zakończenie pracy.
  6. Przekazać podpisany druk wraz z wydrukami pracy do Dziekanatu. Dziekanat na miejscu zwróci dwa egzemplarze pracy w twardych oprawach oraz dwa formularze recenzji (dla promotora i recenzenta).
  7. Prace oraz formularze zanieść do promotora.

Opisany plan postępowania jest praktyczną realizacją procedury warunkowanej odpowiednimi przepisami. Proszę skontaktować się z Dziekanatem u celu upewnienia się czy plan jest prawidłowy oraz jakie dokumenty są jeszcze wymagane do, aby dyplomant został dopuszczony do obrony.

Obrona pracy dyplomowej

Organizacją obrony zajmuje się sekretarz egzaminów dyplomowych. Proszę zwracać się bezpośrednio do sekretarze w celu uzyskania wszelkich informacji na temat obrony. O tym kto jest sekretarzem obrony można dowiedzieć się w sekretariacie własnej Katedry.

 

Propozycje tematów prac dyplomowych (inżynierskich), obrony luty 2016:

Implementacja graficznych interfejsów użytkowanika w oprogramowaniu internetowym

Celem pracy jest implementacja wtyczki do portalu społecznościowego LinkedIn. Ważnym elementem powstającego oprogramowania będzie graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający efektywne i wygodne korzystanie z funkcjonalności wtyczki.

Praca adresowana jest do studenta z doświadczeniem w zakresie implementacji oprogramowania internetowego. W szczególności do osoby zajmującej się już wcześniej pisaniem dodatków do takich portali jak np. LinkedIn czy Facebook (nie jest to wymagane).

Praca realizowana jest w kooperacji z firmą komercyjną, dlatego za wykonanie części implementacyjnej pracy przewidywane jest wynagrodzenie.

Implementacja interfejsu gry komputerowej na urządzeniu typu tablet

Celem pracy jest implementacja protoypowej gry komputerowej na tablecie. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na interfejs graficzny gry wykorzystujący takie elementy jak ekran dotykowy oraz wbudowane czujniki ruchu i położenia.

Zwiększenie efektywności obliczeniowej pakietu PfsTools

PfsTools to pakiet oprogramowania służącego do przetwarzania obrazów o rozszerzonym zakresie luminancji (obrazów HDR, ang. high dynamic range)(http://pfstools.sourceforge.net). Celem pracy jest analiza wydajności działania pakietu oraz dostosowanie go do innych niż klasyczne CPU platform sprzętowych. W szczególności przewiduje się kompilację PfsTools za pomocą oprogramowania Halide (http://halide-lang.org).

Temat dla osoby zainteresowanej poszerzeniem wiedzy na temat technik programowania. 

Modelowanie obiektów na potrzeby druku trójwymiarowego

Upowszechnienie się drukarek trójwymiarowych otwiera nową przestrzeń dla wytwarzania fizycznych przedmiotów wykonanych z różnego rodzaju materiałów. Celem pracy jest zbadanie relacji pomiędzy projektem modelu geometrycznego wykonanym z pomocą oprogramowania komputerowego, a dokładnością i trwałością druku trójwymiarowego. W ramach pracy dokonana zostanie szczegółowa analiza możliwości współczesnych drukarek trójwymiarowych. Cześć praktyczna obejmie zamodelowanie i wykonanie kilku przykładowych wydruków.

Symulacja zjawiska adaptacji do jasności w grach komputerowych

Aparat widzenia człowieka posiada zdolność adaptacji do zmiennych warunków oświetlenia. Zjawisko to ma znaczący wpływ na sposób widzenia sceny i jego symulacja stanowi ważny element realistycznych systemów syntezy obrazów. Celem pracy jest opracowanie oraz implementacja adaptacji do jasności w prototypowej grze komputerowej, przy czym szczególna uwaga zwrócona zostanie na wierne zamodelowanie naturalnego zjawiska percepcyjnego.

Implementacja prototytpowej gry komputerowej wykorzystującej silnik graficzny oparty na technice śledzenia promieni

Dostępne są już silniki graficzne umożliwiające interaktywną syntezę obrazów metodą śledzenia promieni (np. NVIDIA OptiX, OpenRT, Embree). Celem pracy jest implementacja prototypowej gry komputerowej w opaciu o taki silnik. Główna uwaga zwrócona zostanie na kwiestie wydajności silnika oraz wpływ złożoności sceny na czas renderingu.

Implementacja prototypowej gry komputerowej na urządzeniu mobilnym 

Urządzenia mobilne stawiają twórcom gier komputerowych szczególne wyzwania związane z ograniczonymi zasobami. Celeme pracy jest implementacja prototypowej gry komputerowej na urządzenie mobilne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Gra napisana zostanie w języku C++ z wykorzystaniem obecnie stosowanych technologii oraz oprogramowania narzędziowego.

Implementacja aplikacji z interfejsem webowym w oprogramowaniu Matlab

Środowisko Matlab umożliwia tworzenie graficznego interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej. Celem pracy jest implementacja serwisu do zarządzania wiadomościami w łączonym środowisku Matlaba oraz przeglądarki. Funkcje obliczeniowe oraz zarządzanie danymi odbywać się będą w Matlabie. Technologie internetowe wykorzystane zostaną do implementacji graficznego interfejsu użytkownika.

Implementacja prototypowej gry komputerowej opartej na technologiach streamingowych

Coraz popularniejszym sposobem udostępniania gier komputerowych są serwery streamingowe. We wspomnianym rozwiązaniu oprogramowanie gry, włacznie z silnikiem graficznym, działa na dedykowanym serwerze. Obraz przesyłany jest do komputera klienta – gracza za pomocą technologii streamingowych. Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja prototypowej gry komputerowej opartej na tej architekturze.