Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Prace dyplomowe

Wzór formatowania pracy dyplomowej (latex).

Aktualne dokumenty związane z pracą dyplomową znajdują się pod tym adresem. Wzór pracy dyplomowej w latexu jest tylko pomocniczym dokumentem, którego format (np. stronę tytułową) należy uaktualniać zgodnie z bieżącymi wymaganiami Dziekana.

Wzór prezentacji na obronę pracy dyplomowej (pptx).

Porady dla dyplomantów:

  • Zakończenie pisania pracy dyplomowej to uzyskanie pozytywnej opinii i podpisu promotora na dokumencie oddania pracy dyplomowej.

Propozycje tematów prac dyplomowych

1. Wykrywanie położenia środka źrenicy oka za pomocą uczenia maszynowego.

2. Synteza wyglądu oraz ruchu oka w oparciu o przetwarzanie na karcie graficznej.

3. Wykorzystanie uczenia maszynowego do kompresji obrazów o rozszerzonym zakresie dynamiki.

4. Implementacja aplikacji do wizualizacji postępu drukowania obiektu trójwymiarowego.

5. Proceduralna synteza obrazów w oparciu o dane G-code.