Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Programowanie gier komputerowych (S1)

Tematyka wykładów:

 • Obraz rastrowy (pdf)
  • Tworzenie obrazu rastrowego (pojęcia próbkowania, integracji i kwantyzacji).
  • Częstotliwość próbkowania obrazu, teoria próbkowania Nyquista-Shannona.
  • Reprezentacja obrazu w dziedzinie częstotliwości, przekształcenie Fourier’a.
  • Rekonstrukcja i wyświetlanie obrazu.
  • Aliasing i metody zmniejszania aliasingu.
  • Korekcja gamma.
  • Częstotliwość wyświetlania obrazów (pojęcie czasu rzeczywistego).
 • Potok graficzny (pdfpdfpdf,pdf)
  • Dane wejściowe w systemach graficznych – scena 3D.
  • Wykorzystanie rachunku macierzowo-wektorowego do transformacji geometrii (podstawowe przekształcenia geometryczne, składanie i odwracanie przekształceń, przekształcenia euklidesowe i afiniczne).
  • Architektura potoku graficznego czasu rzeczywistego (aplikacja->przetwarzanie geometrii->rasteryzacja).
   • Transformacje modelu.
   • Transformacja widzenia.
   • Rzutowanie.
   • Obcinanie.
   • Transformacja do współrzędnych rastrowych.
   • Wypełnianie trójkątów.
   • Cieniowanie pikseli.
   • Łączenie danych (bufor Z).
  • Równanie oświetlenia i cieniowanie:
   • Równanie oświetlenia Phonga i Blinna-Phonga.
   • Model oświetlenia Phonga: obliczanie składowych ambient, diffuse, specular.
   • Cieniowanie płaskie, Gourauda i Phonga.
  • Potok teksturowania:
   • Pojęcie tekstury.
   • Mapowanie tekstur.
   • Funcje korespondera.
   • Filtrowanie tekstur (filtracja anizotropowa i perspektywiczna, mip-mapping).
   • Typy teksturowania (mapowanie nierówności, przesunięć,  środowiska, przezroczystości).
   • Cache’owanie oraz kompresja tekstur, atlas tekstur.
   • Tekstury proceduralne.

Zajęcia lab. i projektowe:

 1. Wprowadzenie do Unity (tworzenie nowego projektu, importowanie assetów, tworzenie podstawowej sceny wyłącznie z elementów dostarczonych przez Unity).
 2. Importowanie własnych assetów, tworzenie GameObject i Prefabów, wstęp do pisania skryptów (User Input, transformacje).
 3. Rozwinięcie User Input (wykorzystanie aspektu wieloplatformowości, obsługa przycisków i gałek na Shieldzie (materiały).
 4. Silnik fizyczny: tworzenie triggerów, interakcja między obiektami.
 5. Silnik fizyczny: wykorzystanie właściwości brył sztywnych.
 6. Dźwięk: tworzenie dźwięków przestrzennych, manipulowanie dźwiękiem.
 7. Animacja 3D: legacy i Mecanim.
 8. UI: tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą wbudowanych w Unity narzędzi.
 9. AI: pathfinding z wykorzystaniem A* Pathfinding Project (materiały).
 10. Wykorzystanie Photon Networking do tworzenia gier sieciowych (materiały).