Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Pracownia dyplomowa I (S1)

Tematyka zajęć:

  1. Temat, motywacja, cel, teza i charakter naukowy pracy dyplomowej.
  2. Komunikacja z promotorem.
  3. Struktura pracy dyplomowej
  4. Przedstawienie stanu wiedzy
  5. Publikacja pracy dyplomowej (latex)
  6. Prezentacja pracy dyplomowej (wzór prezentacji)
  7. Formalne zatwierdzenie pracy dyplomowej