Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Przedmiot: Grafika komputerowa i wizualizacja (S1)

 

Tematyka wykładów:

 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej (pdf, pdf)
  • Podstawowe pojęcia (piksel, obraz rastrowy, system graficzny, kodowanie koloru piksela, bufor ramki, formaty plików graficznych, kompresja obrazów, itp.).
  • Sprzęt stosowany w grafice komputerowej (karta graficzna, GPU, pamięć obrazu, wyświetlacze LCD i OLED, obraz stereoskopowy, wyświetlacze HMD).
  • Oprogramowanie graficzne (oprogramowanie do modelowania, biblioteka OpenGL, sterowniki kart graficznych, shadery, biblioteki narzędziowe).
 • Obraz cyfrowy (pdf)
  • Obraz a obraz cyfrowy.
  • Próbkowanie, integracja i kwantyzacja obrazu.
  • Rekonstrukcja obrazu, aliasing, techniki antyaliasingu.
 • Modelowanie obiektów trójwymiarowych (pdf)
  • Techniki modelowania
   • obiekt typu high poly
   • podpory oraz subdivide
   • przygotowanie do rzeźbienia
  • Proces rzeźbienia
  • Przygotowanie modelu pod kątem gry komputerowej
   • retopologia
   • obiekt typu low poly
   • proces rozwijania siatki (ang. unwrapping)
   • proces wypiekania (ang. baking)
  • Teksturowanie modelu
   • tradycyjne podejście
   • podejście bazujące na fizyce (ang. PBR – Physically Based Rendering)
   • proces teksturowania
 • Rendering obrazu (pdf)
  • Grafika rastrowa.
  • Potok renderingu (scena, transformacje geometrii, rzutowanie, rasteryzacja, obliczanie przesłaniania).
  • Przetwarzanie geometrii (przekształcenia geometryczne, składanie i odwracanie przekształceń, operacje macierzowe, biblioteka GLM).
 • Model oświetlenia (pdf,pdf)
  • Oświetlenie lokalne i globalne.
  • Równanie oświetlenia (obliczanie koloru pikseli).
  • Teksturowanie.

Literatura

 • J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, R.L. Phillips, “Wprowadzenie do grafiki komputerowej”, WNT, Warszawa 1995.
 • Jan Zabrodzki (pz), “Grafika komputerowa metody i narzędzia”, WNT, Warszawa 1994, ISBN 83-204-1716-3.
 • Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffman, Real-Time Rendering (3rd edition), A K Peters, 2008.

Laboratoria:

 1. Wprowadzenie do modelowania scen trójwymiarowych.
 2. Modelowanie kształtów geometrycznych.
 3. Przygotowanie mapy UV oraz tekstury.
 4. Kompilacja oraz struktura programu. Podstawowe przekształcenia geometryczne (program do pobrania tutaj). W ramach lab. studenci mają za zadanie zbudowanie robota poprzez nałożenie na obiekty odpowiednich przekształceń geometrycznych.
 5. Animacja modelu w grze komputerowej (program do pobrania tutaj). Zadaniem studentów jest zaimplementowanie poruszania się obiektu do przodu i do tyłu po naciśnięciu odpowiednio klawiszy [W] i [S]. Ruch powinien być zgodny z kierunkiem ułożenia obiektu.
 6. Modyfikacja oświetlenia oraz materiałów.
 7. Import obiektów. Odbiór projektów.