Radosław Mantiuk

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

For Teachers (in Polish)

Wszystkie treści zamieszczone na tej stronie proszę traktować jako informacje nieoficjalne, których celem jest przybliżenie problemów. Nie można powoływać się na nie w przypadku spraw formalnych.

Wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w językach obcych (ERASMUS), dane z 28.02.2018

Godzina zajęć (45 minut) wynagradzana jest zgodnie z zasadami:

  • Stawka wynagrodzenia za godzinę zajęć jest taka sama jak za godziny ponadwymiarowe (adekwatnie do zajmowanego stanowiska).
  • Jeżeli zajęcia prowadzone są z 1-2 studentami liczonych jest 50% liczby godzin zajęć, jeżeli z 3-5 studentami 75% liczby godzin zajęć, dla 6 lub więcej studentów 100%  .
  • Dodatkowo przysługuje dodatek od 0 do 30% płacy zasadniczej. Dodatek przyznawany jest w semestrze (w każdym miesiącu semestru), w którym pracownik prowadzi zajęcia w języku obcym. 30% otrzymują pracownicy, którzy w roku akademickim prowadzą tyle samo lub więcej godzin w języku obcym ile wynosi ich pensum (roczny wymiar zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem obniżek pensum). Dla mniejszej liczby godzin zajęć dodatek oblicza się proporcjonalnie.
  • Wielkość płacy zasadniczej można sprawdzić pod: https://www.zut.edu.pl/ePracownik